Danske Speditører: Chauffører skal ordentligt ud af førerhusene

DEBAT: Der skal skabes ordentlige forhold for chaufførerne både i forhold til parkering og sovefaciliteter, før man håndhæver det nye forbud mod langt hvil i førerhuset, skriver Karl Christensen og Henrik Beck fra Danske Speditører.

Formand for Fagudvalg, VEJ & BANE i Danske Speditører og politik- og kommunikationschef, Danske Speditører.

Når nu direktøren for vognmandsorganisationen DTL, Erik Østergaard, i sin kommentar 29. juni 2017 nævner udmeldingen fra Danske Speditører om de praktiske udfordringer i forbindelse med, at chaufførerne skal holde deres lange hvil væk fra deres lastbiler, bliver vi nødt til at præcisere et par ting. Dermed håber vi, at Altingets læsere kan få et lidt mere nuanceret billede af, hvad det handler om.

Der skal skabes ordentlige forhold for chauffører

Allerførst skal vi slå fast, at under hele transportforløbet er det vognmanden, der har ansvaret for bilen og godset ombord.

Dernæst skal det slås fast med syvtommersøm, at Danske Speditører ikke har noget imod, at der skabes ordentlige forhold omkring det lange chaufførhvil.

Ordentlige forhold betyder efter vores opfattelse i denne forbindelse to ting.

For det første skal det eksisterende forbud mod at opholde sig i lastbilen under de lange hvil håndhæves. Og for det andet skal der på en helt anden måde end hidtil tages hånd om de praktiske udfordringer, som en håndhævelse vil føre med sig, og som ingen, os bekendt, har benægtet betydningen af.

Praktiske udfordringer tager tid at løse

De praktiske udfordringer som følge af håndhævelsen af forbuddet kan opdeles i to.

Første del består i at skaffe sikrede parkeringspladser/rastepladser i et omfang, der svarer til efterspørgslen. Skal man som chauffør parkere og forlade en lastbil med farligt gods for at afholde det lange hvil andetsteds, er det ekstra nødvendigt med sikrede parkeringsfaciliteter. Parkeringsfaciliteter langs motorvejene er et statsligt ansvar. Det er en sag for Vejdirektoratet.

Andel del af den praktiske øvelse går ud på at skaffe chaufførerne adgang til egnede og anstændige faciliteter, hvor de kan afholde det lange hvil, såfremt de ikke kan afholde det på en privat beliggenhed. Det er hævet over enhver tvivl, at der skal være sovefaciliteter på højere niveau end i førerhusene. Sanitet skal der også være. Det er arbejdsgiverens forpligtelse, altså vognmandens. Faktisk bliver ansvaret for dette nu mere entydigt placeret med EU-vejpakken, der præciserer det, så ingen kan være i tvivl.

For fuldstændighedens skyld bliver vi også nødt til at…

Læs hele artiklen her: https://www.altinget.dk/transport/artikel/danske-speditoerer-chauffoerer-skal-ordentligt-ud-af-foererhusene